Służebność drogi koniecznej.

 

służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej – przesłanki.

  1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do budynków gospodarskich nieruchomości, właściciel może żądać od właścicieli sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej.
  2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.
  3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

Służebność – procedura.

Sprawy rozpatrywane dotyczące służebności drogi koniecznej dokonuje się w ramach postępowania bez konieczności wszczęcia procesu. Wniosek taki należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek należy złożyć przez właściciela. Oprócz niego z wnioskiem mogą wystąpić użytkownik wieczysty, samoistny posiada nieruchomości, spółdzielnia produkcyjna, współwłaściciele nieruchomości.

Wypełniając wniosek należy także pamiętać o tym, że w treści wniosku należy wymienić również zainteresowanych w sprawie. Jest to każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Do tego kręgu trzeba będzie zaliczyć właścicieli nieruchomości przed które mogłaby przechodzić droga konieczna.

Opłata sądowa w sprawie wynosi 200.00 złotych i może być uiszczona na konto właściwego sądu lub w znakach sądowych.

Dopuszczalność ustanowienia służebności została jednak usankcjonowana przez ustawodawcę konkretnymi warunkami. Mianowicie zgodnie z art. 285 § 2 kodeksu cywilnego służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

Nadto art. 288 KC stanowi, że służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Ponadto zakres i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. Zasadą jest również obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności (zwłaszcza gruntowej) przez właściciela nieruchomości władnej.

Adwokat Grzegorz Kiwic

Adwokat Jastrzębie Zdrój
Kancelaria Adwokacka Jastrzębie Zdrój