Jak wygląda rozwód? Procedura rozwodu – początek.

Rozwód jest najczęściej emocjonalnym zjawiskiem pomiędzy małżonkami. Ponadto jeśli w sporze uczestniczą dzieci to sytuacja może być bardzo napięta. Istnieje wiele poradników jak napisać pozew rozwodowy, jednakże tworzony w emocjach ostatecznie może być niekompletny lub niezgodny z wymaganiami. Dlatego własnie warto przekazać sprawę osobie doświadczonej, czyli adwokatowi.

rozwód jastrzębie zdrój

Pozew o rozwód.

Pierwszym i najważniejszym dokumentem potrzebnym do złożenia pozwu jest oryginał odpisu aktu małżeństwa. W związku z złożeniem pozwu konieczna jest opłata, która także będzie częścią tego artykułu. Jeśli jednak złożyliśmy także wniosek o zwolnieniu z opłat sądowych konieczne jest poświadczenie tego odpowiednimi dokumentami. Kiedy elementem pozwu są także alimenty to konieczne jest także dołączenie zaświadczenia o dochodach. Pozew o rozwód może wnieść każdy z małżonków. Adwokat posiadając pełnomocnictwo ogólne nie może wystąpić w sprawie o rozwód, w tym wypadku konieczne jest pełnomocnictwo szczególne.

Rozwód – żądania podstawowe.

W związku z pozwem każda z stron ma swoje żądania względem drugiej strony. Żądaniami między innymi są te najbardziej podstawowe, to jest orzeczenie winy na jedną z stron.
Ważnym aspektem jest fakt orzekanie sądu o władzy rodzicielskiej, można ją powierzyć obojgu rodzicom, ponadto konieczne jest określenie miejsca zamieszkania dziecka. Jednym z aspektów, które warto poruszyć w wniosku jest także termin kontaktów rodziców z dzieckiem. Podczas orzekania konieczne jest również określenie ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka.

Wspólne zamieszkanie

W przypadku wspólnego zamieszkania konieczne jest ustalenie, która z części mieszkania będzie do wspólnego użytku, a która tylko wydzielona dla jednej z stron. Po wydaniu oświadczenia konieczne jest nakazanie jednej z stron, aby w z góry ustalonym terminie wydała pomieszczenie. Ponadto możliwe jest także żądanie eksmisji jednej z stron ze wspólnie zajmowanego mieszkania. W takim wypadku jedna z stron może wnioskować o tymczasowe miejsce zamieszkania.

Opłata za pozew o rozwód

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c. pobierana jest stała opłata w kwocie 600.00 zł, ponadto pobierana jest opłata w przypadku alimentów na rzecz jednego z małżonków. Opłata w takim wypadku jest zależna od wysokości zasądzonej kwoty. Sytuacja jest nieco gorsza, jeśli dochodzi nakaz eksmisji lub podział majątku, w przypadku którym pobiera się opłatę związaną z złożeniem pozwu w takiej sprawie. Opłata za pozew jest konieczna i bez Niej nie ma możliwości złożenia pozwu o rozwód.

Adwokat Grzegorz Kiwic
Kancelaria Adwokacka Jastrzębie Zdrój

Źródła:
1. Pozew rozwodowy – dokumenty.