Rozwód historia małżeństwa.

Rozwód historia małżeństwa.

2019-07-23T20:19:23+02:00Lipiec 23, 2019|

Rozwód historia małżeństwa.

Rozwód historia małżeństwa – aby wnieść sprawę do sądu, konieczne jest odpowiednie uzasadnienie, którego najważniejszą częścią jest historia małżeństwa. Po opisie historii małżeństwa w pozwie, dopiero składany jest pozew, a następnie wyznaczana jest rozprawa.

rozwód historia małżeństwa

Jak opisać historię małżeństwa?

Udzielenie ślubu, a zarazem Jego zawarcie jest bardzo proste. Sprowadza się to do przyjścia do urzędu stanu cywilnego, zatwierdzenia, kilkunastu minut i jesteśmy małżeństwem. Podczas rozwodu historia małżeństwa jest nieco ciężkim kawałkiem chleba, ponieważ nie ma jednego wzoru uzasadnienia.

Rozwód historia małżeństwa, a orzekanie o winę.

W przypadku, gdy zamierzasz wnosić pozew bez orzekania o winie uzasadnienie powinno być konkretne oraz bez wprowadzania zbędnych szczegółów. Historia małżeństwa nie musi być długa. Ponadto, konieczne jest jasne zaznaczenie, iż pozew jest bez orzekania o winie i z tego musi wynikać uzasadnienie. Jeśli opis będzie bardzo szczegółowy. Ważny jest fakt zaznaczenia, że sytuacja jest bezsprzeczna i ostateczna. Uzasadnienie powinno być chronologiczne. Uzasadnienie powinno być obiektywne.

Może zdarzyć się sytuacja, iż sąd uzna winę po stronie obojga małżonków. Najczęściej dzieje się tak, kiedy pozwy są w miarę spójne w informacjach oraz jednoznacznie wskazujące, iż wina jest po stronie obojga.

W przypadku, gdy zamierzasz wnosić pozew z orzekaniem o winie drugiej strony. W takim wypadku uzasadnienie musi być sformułowane dokładnie. Szczegółowy opis wszelkich negatywnych sytuacji jest tutaj wskazany. Konieczne jest opisać dokładnie co stanowi winę. Dowody w takiej sytuacji mogą okazać się konieczne.

Nawet jeśli jednak zdecydowałeś się na wnoszenie pozwu z żądaniem orzekania o winie drugiej strony: pamiętaj – emocje nie zawsze są dobrym doradcą.

Jest możliwe, aby wydać wyrok na pierwszej sprawie, ale wymaga to dobrze napisanego pozwu przez adwokata, a także dobrego uzasadnienia pozwu. Wiele spraw jest zakończone w ten sposób, jednakże kiedy uzasadnienie jest bardzo bogate w treść, czasem konieczne jest rozbicie tego na więcej spraw.

 

Adwokat Grzegorz Kiwic

Adwokat Jastrzębie Zdrój
Kancelaria Adwokacka Jastrzębie Zdrój