Porady prawne

porady prawne

Możliwe miejsca spotkania.

Pomoc prawną, a w tym wypadku porady prawne udzielane są w następujących filiach:

  • 1 Maja 7 Jastrzębie Zdrój,
  • plac Wolności 13 44-200 Rybnik,
  • Rynek 15/3 Wodzisław Śląski.

Porady prawne – sposoby umówienia.

Na wizyty do prawników do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu +48 601 236 873 w godzinach pracy Kancelarii Adwokackiej. Ponadto jest możliwość umówienia się także za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio poprzez kontakt za pomocą e-mail: gkiwic@gmail.com.

W przypadku chęci umówienia się za pomocą e-mail lub formularza kontaktowego, prosimy o wstępne zasugerowanie odpowiadających terminów,  miejsca spotkania oraz tematu porady prawnej.

Cel spotkania – porady prawne.

Porada prawna obejmuje sprawy:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach, ponadto spoczywających na niej obowiązkach,
  • z pewnością wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych.

Poradnictwo obejmuje przede wszystkim działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej działania zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach. Ponadto spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W związku z powyższym możliwe jest także sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Adwokat Grzegorz Kiwic

Kancelaria Adwokacka Jastrzębie Zdrój