Adwokat Grzegorz Kiwic Jastrzębie Zdrój – adres kancelaria adwokacka.

 

Od niedawna kancelaria będzie się mieściła pod nowym adresem w mieście Jastrzębie Zdrój przy ul. 1 Maja 7. Kancelaria adwokacka jest usytuowana na drugim piętrze budynku. Wejście do budynku kancelarii znajduje się od tylnej strony budynku. Dojazd do Kancelarii Adwokackiej jest bardzo prosty, ponieważ punktem orientacyjnym jest znana wszystkim dzielnica Zdrój.

kancelaria adwokacka jastrzębie zdrój kiwic

Godziny otwarcia

Uprzejmie informujemy, iż godziny otwarcia Kancelarii Adwokackiej w mieście Jastrzębie Zdrój nie uległy zmianie. Kancelaria adwokacka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00, a w soboty od 9:00 do 13:00. Numer kontaktowy do Adwokata Grzegorz Kiwic również pozostaje ten sam (tel. kom. +48 601 236 873).

Zespół kancelarii adwokackiej Adwokat Grzegorz Kiwic Jastrzębie Zdrój

Zmianie ulega również zespół osób współpracujących z Kancelarią. Na chwilę obecną mogę zdradzić, że jest to aplikantka Uniwersytetu Śląskiego, specjalizująca się w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu Kancelaria Adwokacka zapewni kompleksową obsługę prawną dla każdego klienta, niezależnie od rodzaju powierzonej sprawy.

Zakres usług kancelarii adwokackiej nie uległ zmianie i posiada następujące formy:

 • udzielania porad prawnych,
 • sporządzania pisemnych opinii prawnych,
 • prowadzenia negocjacji, a także rokowań,
 • pomocy prawnej w pozasądowym rozwiązywaniu sporów,
 • reprezentacji przed sądami,
 • przygotowania pism, zarówno na etapie przedsądowym (np. wezwań do zapłaty), jak i pism procesowych, w tym również środków zaskarżenia.

Ponadto Kancelaria prowadzi także stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Prawo cywilne:

 • umowy cywilnoprawne,
 • dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • ochrona dóbr osobistych.

Prawo rzeczowe:

 • przeniesienie własności,
 • zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności, użytkowanie wieczyste oraz również zwykłe,
 • służebności, zastaw,
 • ochrona, ustalenie posiadania,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenia nabycia, a także dokonania działu spadku,
 • przyjęcia bądź odrzucenia spadku,
 • dochodzenia nieważności testamentu, zachowku,
 • problemów podatkowych związanych z prawem spadkowym.

Prawo rodzinne:

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty, ustalenie pochodzenia dziecka oraz również ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, a także o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
 • ustalenie, a także zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 • dokonanie, a także rozwiązanie przysposobienia.

Prawo pracy:

 • ustalenie istnienia stosunku, również przywrócenie do pracy,
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a także odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie,
 • umowy o pracę, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w przypadku mobbingu.

Prawo karne wykonawcze:

 • odroczenie, a także udzielenie przerwy wykonania kary pozbawienia wolności,
 • warunkowego przedterminowego zwolnienia, ponadto zawieszenia wykonania kary.

Prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym, a także sądowym,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, a także pism procesowych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym, ponadto powoda cywilnego – w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa.

Adwokat Grzegorz Kiwic
Kancelaria Adwokacka Jastrzębie Zdrój