adwokat kancelaria kiwic

Blog

7 10, 2019

Spadek – podział

2019-10-07T10:55:06+02:00Październik 7, 2019|

Spadek - podział. W postępowaniu o dział spadku także obowiązuje zasada wyłącznej właściwości sądu spadku. Jednakże w art. 683 k.p.c. ustawodawca ustanowił normę funkcjonującą obok regulacji z art. 508 § 2 i 3 k.p.c., umożliwiającą sądowi spadku przekazanie sprawy o dział spadku sądowi rejonowemu. Sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część. [...]

17 09, 2019

Przymusowe leczenie odwykowe. Adwokat Jastrzębie Zdrój

2019-09-17T12:27:27+02:00Wrzesień 17, 2019|

Przymusowe leczenie odwykowe. Przymusowe leczenie odwykowe w większości przypadków jest ostatecznością. Z reguły leczenie odwykowe jest dobrowolne. Niestety od czasu do czasu pojawia się sytuacja, która wymaga zobowiązania osoby uzależnionej do leczenia przez wyrok sądowy. Przymusowe leczenie odwykowe rozpoczyna się od powiadomienia odpowiednich organów. Takim organem może być gminna komisja rozwiązywania problemów z alkoholem odpowiedniej dla [...]

21 08, 2019

Porady prawne

2019-10-07T15:58:42+02:00Sierpień 21, 2019|

Porady prawne Możliwe miejsca spotkania. Pomoc prawną, a w tym wypadku porady prawne udzielane są w następujących filiach: 1 Maja 7 Jastrzębie Zdrój, plac Wolności 13 44-200 Rybnik, Rynek 15/3 Wodzisław Śląski. Porady prawne - sposoby umówienia. Na wizyty do prawników do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu +48 601 236 873 w [...]

21 08, 2019

Reklamacja towaru

2019-08-21T09:36:54+02:00Sierpień 21, 2019|

Reklamacja towaru Reklamacja towaru może być złożona, w przypadku kiedy zakupiony towar ma wadę. Doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową(przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków jest obowiązkiem producenta. Podstawą może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja (o ile została udzielona). Ważne! To do konsumenta należy wybór podstawy składania reklamacji, ponadto przedsiębiorca nie może zmienić jego [...]

15 08, 2019

Służebność drogi koniecznej. Kancelaria Adwokacka Jastrzębie Zdrój

2019-08-21T08:07:42+02:00Sierpień 15, 2019|

Służebność drogi koniecznej.   Służebność drogi koniecznej - przesłanki. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do budynków gospodarskich nieruchomości, właściciel może żądać od właścicieli sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga [...]

7 08, 2019

Prywatny akt oskarżenia. Kancelaria Adwokacka Jastrzębie Zdrój

2019-08-07T22:25:01+02:00Sierpień 7, 2019|

Prywatny akt oskarżenia. Postępowanie z oskarżenia prywatnego jest to przede wszystkim popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego takiego jak np. znieważenie, pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej, naruszenie czynności narządu ciała rozstrój zdrowia poniżej 7 dni. Postępowanie z oskarżenia prywatnego wszczynane jest w chwili wniesienia do sądu aktu oskarżenia przez oskarżyciela prywatnego lub złożenia przez niego na policji skargi. [...]

23 07, 2019

Rozwód historia małżeństwa.

2019-07-23T20:19:23+02:00Lipiec 23, 2019|

Rozwód historia małżeństwa. Rozwód historia małżeństwa - aby wnieść sprawę do sądu, konieczne jest odpowiednie uzasadnienie, którego najważniejszą częścią jest historia małżeństwa. Po opisie historii małżeństwa w pozwie, dopiero składany jest pozew, a następnie wyznaczana jest rozprawa. Jak opisać historię małżeństwa? Udzielenie ślubu, a zarazem Jego zawarcie jest bardzo proste. Sprowadza się to do przyjścia do [...]

23 07, 2019

Jastrzębie Zdrój – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2019-07-23T19:31:23+02:00Lipiec 23, 2019|

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Jastrzębie Zdrój Procedura opracowania - Jastrzębie Zdrój I etap Przystąpienie do sporządzenia studium. Rada Miasta Jastrzębie Zdrój w 2017 r. przyjmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium. Ten etap obejmuje inwentaryzację urbanistyczną oraz opracowanie fizjograficzne miasta. II etap Składanie wniosków: przez ogłoszenie i obwieszenia zawiadamia się mieszkańców miasta, a [...]

19 07, 2019

Rozwód. Jak wygląda procedura?

2019-07-23T19:14:16+02:00Lipiec 19, 2019|

Jak wygląda rozwód? Procedura rozwodu - początek. Rozwód jest najczęściej emocjonalnym zjawiskiem pomiędzy małżonkami. Ponadto jeśli w sporze uczestniczą dzieci to sytuacja może być bardzo napięta. Istnieje wiele poradników jak napisać pozew rozwodowy, jednakże tworzony w emocjach ostatecznie może być niekompletny lub niezgodny z wymaganiami. Dlatego własnie warto przekazać sprawę osobie doświadczonej, czyli adwokatowi. Pozew o [...]

18 07, 2019

Wspólne mieszkanie – rozwód.

2019-07-23T19:13:00+02:00Lipiec 18, 2019|

Wspólne mieszkanie, a rozwód. Wspólne mieszkanie - informacje ogólne Według art. 58 § 2 k.r.o. w sytuacji, gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka z urzędu także o sposobie korzystania z niego przez czas wspólnego zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Mowa o mieszkaniu będącym wspólną własnością małżonków, bądź też wyłączną własnością jednego z nich. W [...]